• HOME
  • นิทานสอนใจ

นิทานสอนใจ

ชายคนหนึ่งกับสิงโต
นิทานอีสป

นิทานอีสป ชายคนหนึ่งกับสิงโต

สารบัญนิทานเนื้อเรื่อง ชายคนหนึ่งกับสิงโตคติสอนใจ เรื่อง ชายคนหนึ่งกับสิงโตดู นิทานอีสป เรื่องอื่น เนื้อเรื่อง ชายคนหนึ่งกับสิงโต วันหนึ่งมีชายคนหน...

ต้นทับทิมกับต้นแอปเปิ้ลกับต้นมะกอกและพุ่มไม้
นิทานอีสป

นิทานอีสป ต้นทับทิมกับต้นแอปเปิ้ลกับต้นมะกอกและพุ่มไม้

สารบัญนิทานเนื้อเรื่อง ต้นทับทิมกับต้นแอปเปิ้ลกับต้นมะกอกและพุ่มไม้คติสอนใจ เรื่อง ต้นทับทิมกับต้นแอปเปิ้ลกับต้นมะกอกและพุ่มไม้ดู นิทานอีสป เรื่องอ...

ลากับสุนัขตัวน้อย
นิทานอีสป

นิทานอีสป ลากับสุนัขตัวน้อย

สารบัญนิทานเนื้อเรื่อง ลากับสุนัขตัวน้อยคติสอนใจ เรื่อง ลากับสุนัขตัวน้อยดู นิทานอีสป เรื่องอื่น เนื้อเรื่อง ลากับสุนัขตัวน้อย มีเจ้านายคนหนึ่งที่ม...

นายพรานล่าสัตว์กับนกกระสา
นิทานอีสป

นิทานอีสป นายพรานล่าสัตว์กับนกกระสา

สารบัญนิทานเนื้อเรื่อง นายพรานล่าสัตว์กับนกกระสาคติสอนใจ เรื่อง นายพรานล่าสัตว์กับนกกระสาดู นิทานอีสป เรื่องอื่น เนื้อเรื่อง นายพรานล่าสัตว์กับนกกร...

ปลาทูน่ากับโลมา
นิทานอีสป

นิทานอีสป ปลาทูน่ากับโลมา

สารบัญนิทานเนื้อเรื่อง ปลาทูน่ากับโลมาคติสอนใจ เรื่อง ปลาทูน่ากับโลมาดู นิทานอีสป เรื่องอื่น เนื้อเรื่อง ปลาทูน่ากับโลมา เสียงของปลาทูน่าที่กำลังว่...

สุนัขจิ้งจอกกับเสือดาว
นิทานอีสป

นิทานอีสป สุนัขจิ้งจอกกับเสือดาว

สารบัญนิทานเนื้อเรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับเสือดาวคติสอนใจ เรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับเสือดาวดู นิทานอีสป เรื่องอื่น เนื้อเรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับเสือดาว สุนัข...

ไฮยีน่า
นิทานอีสป

นิทานอีสป ไฮยีน่า

สารบัญนิทานเนื้อเรื่อง ไฮยีน่าคติสอนใจ เรื่อง ไฮยีน่าดู นิทานอีสป เรื่องอื่น เนื้อเรื่อง ไฮยีน่า ว่ากันว่าไฮยีน่าจะแปลงร่างเป็นตัวผู้หรือตัวเมียปีเ...

ชายผู้ทำลายรูปปั้น
นิทานอีสป

นิทานอีสป ชายผู้ทำลายรูปปั้น

สารบัญนิทานเนื้อเรื่อง ชายผู้ทำลายรูปปั้นคติสอนใจ เรื่อง ชายผู้ทำลายรูปปั้นดู นิทานอีสป เรื่องอื่น เนื้อเรื่อง ชายผู้ทำลายรูปปั้น มีชายคนหนึ่งถือรู...

นิทานอีสป กบสองตัว
นิทานอีสป

นิทานอีสป กบสองตัว

สารบัญนิทานเนื้อเรื่อง กบสองตัวคติสอนใจ เรื่อง กบสองตัวดู นิทานอีสป เรื่องอื่น เนื้อเรื่อง กบสองตัว มีกบสองตัวอาศัยอยู่ในละแวกนั้น หนึ่งในนั้นอาศัย...

หมูกับสุนัขทะเลาะกัน
นิทานอีสป

นิทานอีสป หมูกับสุนัขทะเลาะกัน

สารบัญนิทานเนื้อเรื่อง หมูกับสุนัขทะเลาะกันคติสอนใจ เรื่อง หมูกับสุนัขทะเลาะกันดู นิทานอีสป เรื่องอื่น เนื้อเรื่อง หมูกับสุนัขทะเลาะกัน หมูและสุนัข...